Privacy Het beleid

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door CHILL IT, gevestigd aan de John Buyckstraat 8, Eeklo. Deze website is vrij toegankelijk. U neemt kennis van deze gebruiksvoorwaarden en gaat ermee akkoord. Bent u het er niet mee eens, dan verlaat u de website op eigen initiatief.

CHILL IT kan de website naar eigen goeddunken en op elk moment met of zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of stopzetten. CHILL IT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige wijziging of beëindiging.

U mag op uw eigen website naar deze website linken. CHILL IT behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen om gebruik te maken van de website en / of van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden. Hierna kan CHILL IT de toegang tot de website controleren.

CHILL IT stelt de gegevens op de website louter ter informatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op intellectuele rechten, regelgeving op het gebied van privacy, publicatie en / of communicatie in de breedste zin van het woord. In het geval dat u inbreuk maakt op de intellectuele rechten, andere rechten van CHILL IT of derden, verbindt u zich ertoe om CHILL IT of derden te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims of eisen van CHILL IT of derden als gevolg van een inbreuk. daarvan.

Je verbindt je er onder andere toe

 • – om de informatie niet op een onrechtmatige en onrechtmatige manier te gebruiken;
 • – de website niet zodanig te gebruiken dat deze deze beschadigt, vervormt, onderbreekt, stopzet of minder efficiënt maakt;
 • – om de website niet te gebruiken om computervirussen te verzenden of te plaatsen, om illegaal of onwettig materiaal of materiaal dat op enigerlei wijze ongepast is te verzenden of te posten (inclusief maar niet beperkt tot materiaal van lasterlijke, obscene of bedreigende aard);
 • – de website niet te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, inclusief maar niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectueel eigendom;
 • – om de website niet te gebruiken voor het plaatsen en verzenden van materiaal voor promotie- of reclamedoeleinden zonder de voorafgaande toestemming van CHILL IT. CHILL IT spant zich in om de informatie op de website te allen tijde correct en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. CHILL IT kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden die kunnen optreden, noch voor verouderde gegevens. Op eenvoudig verzoek van degenen die daarbij enig wettelijk belang kunnen aantonen, zullen de nodige aanvullingen of correcties zo snel mogelijk worden aangebracht.

 

Evenmin kan CHILL IT aansprakelijk worden gesteld in het geval dat, door het gebruik van de website of de links die erop staan, de gebruiker schade zou lijden van welke aard dan ook. Links naar andere externe informatiebronnen worden alleen ter informatie aangeboden en impliceren geen enkele mening over de inhoud of het bestaan ​​ervan.

Links naar andere externe informatiebronnen worden alleen ter informatie aangeboden en impliceren geen enkele mening over de inhoud of het bestaan ​​ervan.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden zijn geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat CHILL IT doorgelinkt is naar deze andere websites of hun eigenaren. CHILL IT is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Evenmin kan CHILL IT verantwoordelijk worden gehouden voor bijdragen van derden. Het gebruik ervan is altijd op eigen risico.
Als je informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website stuurt, verklaar je dat je eigenaar bent van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, beeldrechten, naburige rechten en, indien van toepassing, andere rechten (al dan niet geregistreerd) die van toepassing zijn naar hen. U verleent aan CHILL IT vanaf het moment van verzending:
Het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;
het reproductierecht op de website en via andere kanalen;
het recht om te bewerken en te vertalen;
het recht op mededeling aan het publiek.
Het afstand doen van bovenstaande rechten is kosteloos, tenzij expliciet
anders overeengekomen. CHILL IT heeft vanaf het moment van overdracht recht op
de overgedragen informatie (exclusief persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) gebruiken voor marketingdoeleinden. U vrijwaart CHILL IT en vrijwaart CHILL IT ook van alle aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.
Alleen het Belgische recht is van toepassing op geschillen met betrekking tot de website. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.
Mocht je toch nog vragen hebben waarop je geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met CHILL IT via mail: John buyckstraat 8, 9900 EEKLO; e-mail: info@chillit.be of telefoon: +32470 69 82 19.

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring wordt onder meer aangegeven welke informatie door CHILL IT op de website wordt verzameld, hoe CHILL IT deze informatie gebruikt en hoe de informatie is beveiligd. Door gebruik te maken van de website en aanverwante diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en bewaren door ons van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden. CHILL IT kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen als er bijvoorbeeld voor zover wettelijk toegestaan ​​andere (persoons) gegevens worden verwerkt die niet in deze privacyverklaring staan ​​vermeld.

Wanneer u de website alleen bezoekt om informatie te vinden over CHILL IT of haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website verschijnen, worden er geen persoonlijke gegevens over u verwerkt. Alleen wanneer u bepaalde diensten of producten wenst te ontvangen, deel te nemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt ​​waarvoor registratie vereist is (zoals het ontvangen van een nieuwsbrief), kan u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (zoals uw voornaam, achternaam, login, e-mail adres, geslacht, straatnaam, huisnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer en foto). Telkens wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt, zal CHILL IT deze behandelen in overeenstemming met het hierin geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Je garandeert dat de gegevens die je aan CHILL IT meedeelt van jou zijn, of in ieder geval toestemming hebt om ze te gebruiken en mee te delen aan CHILL IT. CHILL IT kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan tijdelijk of permanent ontzeggen wanneer u zonder hun toestemming valse gegevens of gegevens van derden gebruikt.

CHILL IT verwerkt persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u heeft aangevraagd of waarvoor u zich heeft aangemeld, om u te informeren over haar eigen aanbod van producten en diensten (zoals data waarop CHILL IT evenementen plaatsvinden; wedstrijden, enz.), om het eigen assortiment van producten en diensten te personaliseren en voor directmarketingdoeleinden. CHILL IT stuurt u alleen de informatie waarvoor u zich op de website aanmeldt, zoals de nieuwsbrief. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden van derden is onderworpen aan uw uitdrukkelijke toestemming die u vrijelijk kunt geven of weigeren. CHILL IT zal de door jou verstrekte persoonsgegevens in principe alleen verwerken voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring. Indien CHILL IT uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wil verwerken of wil doorgeven aan bedrijven waarmee zij samenwerkt, zal CHILL IT u hierover expliciet informeren.

COOKIES

Wanneer u de services van CHILL IT gebruikt, kan CHILL IT of een serviceprovider cookies plaatsen (gegevensbestanden op de schijf van uw apparaat of mobiele apparaat) of webbakens (elektronische afbeeldingen die in de code van een webpagina worden geplaatst). CHILL IT gebruikt deze cookies om u als gebruiker te identificeren, om u een betere gebruikerservaring op onze website te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid op onze website te bevorderen en te waarborgen.

De website van CHILL IT kan verschillende soorten cookies gebruiken:

 • – Onmisbare cookies: deze cookies zijn onmisbaar om de
  website en alle onderdelen. Enkele voorbeelden: navigeren op de website, formulieren invullen, de inhoud van de winkelwagen bijhouden … Deze cookies zorgen ook voor een veilige identiteitscontrole: wanneer u inlogt, zorgt deze cookie ervoor dat uw identiteit wordt geverifieerd voordat de website u toegang geeft tot uw persoonlijke informatie.
 • – Functionele cookies: Functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en u een persoonlijkere browse-ervaring bieden. Enkele voorbeelden: taalkeuze, presentatievoorkeuren …
 • – Prestatiecookies: CHILL IT kan prestatiecookies gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van bezoekers van de website om de inhoud van de website te verbeteren, optimaliseren en efficiënter te maken. Enkele voorbeelden: bezoekers tellen, de meest populaire webpagina’s opsommen …
 • – Advertentiecookies: de website van CHILL IT werkt met advertentiecookies. Tijdens uw bezoek aan de website worden uw surfgedrag en uw demografische en profielgegevens anoniem verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders op de website kunnen ook advertentiecookies plaatsen. De informatie die we via deze advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt om de efficiëntie van de advertenties te meten en om de advertenties beter af te stemmen op uw potentiële interesses.
  U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt ook op elk moment cookies die al op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd, verwijderen.

GOOGLE ANALYTICS RECLAMEFUNCTIES

De website heeft de Google Analytics-advertentiefuncties mogelijk gemaakt om demografische en interesserapporten te verkrijgen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor remarketingdoeleinden. De op deze manier verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt zich afmelden voor de advertentiefuncties van Google Analytics via Beheer van advertentievoorkeuren door ‘uitschrijven’ te kiezen. Bovendien kunt u uzelf uitsluiten van opname in onze webstatistieken door deze Browser Add-on te gebruiken.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google mag deze informatie aan derden verstrekken als Google hier wettelijk toe verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CHILL IT heeft hier geen invloed op. CHILL IT heeft Google alleen toegestaan ​​de verkregen analytische informatie te gebruiken voor Google-diensten.

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

CHILL IT probeert alle informatie, webpagina’s en downloadbare documenten voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken.

 • – U kunt de letters op elke webpagina groter maken in uw browser.
 • – U heeft de mogelijkheid om de navigatie over te slaan.
 • – De broodkruimelnavigatie bovenaan elke pagina toont de positie van de pagina in de structuur van de website.
 • – Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekstbeschrijving.
 • – Linkteksten zijn zinvol, het klikgebied is groot genoeg.
 • – PDF-documenten zijn zo toegankelijk mogelijk gemaakt. De tekst is leesbaar in de juiste volgorde. Brochures of tijdschriften kunnen voor problemen zorgen, deze documenten bevatten veel media en zijn niet altijd geoptimaliseerd.
 • – De documenten in het gesloten gedeelte van de site zijn niet altijd toegankelijk.
 • – De website bevat geen klassieke frames of complexe tabellen.
 • – Formulieren zijn correct toegankelijk gemaakt.
 • – Kleurcontrast is voldoende en inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden.
 • – De website is bruikbaar zonder muis.
 • – De website is mobiel en kan afwijken van de standaardversie.
  Mocht u echter nog steeds problemen hebben met het verkrijgen van toegang tot bepaalde gegevens, dan helpen wij u graag verder. Bij problemen of opmerkingen over de website: contacteer ons via e-mail: info@chillit.be.